محصولات :
خوش آمديد

به سايت گروه نرم افزاري آتيران خوش آمديد.

در سالهاي نه چندان دور كه رقابت در عرصه توزيع و پخش چندان حياتي نبود ،‌بيشتر عليمات فروش بصورت سنتي انجام ميگرفت. اجناس از كارخانه جهت عمده فروش كل ارسال شده و توسط او به عمده فروش جزء ،‌سوپر ماركت و نهايتاً‌به مصرف كننده مي رسيد.

به مرور با ايجاد رقابت در اين امر ، اهميت استفاده از سيستم هاي نرم افزاري تخصصي در زمينه توزيع و پخش خود را نمايان كرد و اين امر منجر به پديد آمدن نرم افزارهاي فروش ، توزيع و پخش مويرگي گرديد.

عملكرد سيستم هاي توزيع و پخش مويرگي به اين صورت مي باشد كه در يك مجموعه كه از اين سيستم استفاده مي نمايد ابتدا خريدها انجام شده و در انبار ها ذخيره مي گردد. سپس ويزيتورهاي پخش مويرگي با توجه به شهر ،‌ منطقه ،‌و مسير بندي سيستم به سراغ مشتريان رفته و درخواستهاي آنها را دريافت نمي نمايند. پس از مراجعه به دفتر پخش ، و صدور فاكتورهاي درخواست ها ، اجناس درون فاكتور تراز خروجي گرفته شده و با دقت در هر ماشين پخش مخصوص آن مسير چيده مي شود و با مأمور پخش جهت توزيع ارسال مي گردد. پس از ارسال اجناس ، مأمور مطالبات به سراغ مشتريان رفته و طبق فاكتورهاي ارسالي ، سند ها و مبالغ مورد نظر را دريافت نموده و به مركز پخش تحويل مي دهد.

نرم افزار تخصصي فروش ،‌ توزيع و پخش مويرگي آتيران ،‌ كنترل كامل بر عملكرد تمامي اشخاص دخيل در سيستم توزيع را دارا بوده و تنها نرم افزاري است كه از مدل ساختار درختي پرسنل فروش بهره مي برد.

تاره ترين اخبار


آتيران را در گوگل ارتقاء دهيد 
تمامي حقوق اين وبسايت متعلق به گروه نرم افزاري آتيران مي باشد